Giỏ Hàng
hiện đang rỗng

0938918368

Tìm kiếm

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của khách hàng về chất lượng phục vụ

Thăm dò ý kiến khách hàng

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của khách hàng về chất lượng phục vụ. Các ý kiến đóng góp của khách hàng sẽ được chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận và tổ chức nghiên cứu, nhằm tạo ra sự hài lòng cao nhất cho khách hàng:
1. Chất lượng sản phẩm của Bảo Hành Gia ( Mức độ và tính ổn định)
Bình thường
Tốt
Chưa tốt
Ý kiến khác
2. Số lượng ( Đảm bảo số lượng trong giao nhận)
Đủ
Thiếu
Ý kiến khác
3. Phương tiện vận chuyển
Tốt
Bình thường
Chưa tốt
Ý kiến khác
4. Điều kiện bảo quản
Tốt
Bình thường
Chưa tốt
Ý kiến khác
5. Thời gian giao nhận
Đúng giờ
Chậm trễ
Ý kiến khác
6. Thái độ phục vụ
Tốt
Bình thường
Chưa tốt
Ý kiến khác

Tin tức & khuyến mãi

Liên kết website

Quảng cáo