Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
MS-05 - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành hàng máy mới

MS-05 - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành hàng máy mới

* Bán hàng máy công cụ (máy mới), phụ tùng ngành cơ khí.
MS-06 - Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

MS-06 - Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

* Thực hiện các công việc hành chính: theo dõi VPP, điều xe đi công tác, book khách sạn - vé máy bay cho nhân viên đi công tác tỉnh và nước ngoài, theo dõi các công...